Themabijeenkomsten


Bent u op zoek naar een spreker voor een lezing, informatieavond of workshop rondom het thema ontwikkelingsvoorsprong / (hoog) begaafdheid neem dan gerust contact op via iqoke@kpnmail.nl.