Stichting-IQoké-spelactiviteiten-plus

Op 11 november 2019 zetten de 3 bestuursleden (Marion, Gert en Gertjan) onder toeziend oog van notaris Klemann (010Notaris) hun handtekeningen onder de statuten en was de Stichting-IQoké-spelactiviteiten-plus een feit!

Onze doelstelling:

Het organiseren van uitdagende spelactiviteiten voor kinderen met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong en/of die (meer)begaafd zijn.

Deze activiteiten worden wekelijk georganiseerd op verschillende locaties in Rotterdam en omstreken met de mogelijkheid tot het uitlenen van uitdagende spellen en hoogbegaafdheid gerelateerde boeken. Tijdens vakanties zijn er geen spelactiviteiten.

Deelname aan deze activiteiten is gratis. Er wordt niet gevraagd om een IQ test, maar er moet wel aangetoond worden dat de kinderen tot deze doelgroep behoren. Daarvoor dient het inschrijfformulier ingevuld te worden. In overleg met ouders wordt bepaald of kinderen kunnen deelnemen aan de uitdagende spelactiviteiten.

De bestuursleden:

Marion van Kapel-Van de Voort: voorzitter

Gert van Kapel: secretaris

Gertjan van Kapel: penningmeester

Kamer van Koophandel

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer: 76377695

Donaties / sponsoring

Draagt u onze stichting een warm hart toe en vindt u het, net zoals wij, belangrijk dat deze activiteiten gratis blijven, dan stellen wij een donatie zeer op prijs.

Girorekening: NL27 INGB 0007 6323 67 tnv Stg-IQoké-spelactiviteiten-plus

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marion van Kapel via: iqoke@kpnmail.nl of 06-23403743