Locatie Tarwewijk

Tarwewijk

De spelactiviteit in de Tarwewijk vindt plaats bij:

Huis van de Wijk Millinxparkhuis
Millinxstraat 69

Woensdagmiddag van 15.30u tot 17.00uur

Aanspreekpunt: Mildiane Camelia van TOS
Vrijwilliger: Vacant

Inschrijfformulier Millinxparkhuis