Locatie Beverwaard

Beverwaard

De spelactiviteit in de Beverwaard vindt plaats bij:

Buurtsteunpunt Beverwaard
Oude Watering 324 – Huiskamer 1e etage

Woensdagmiddag 15.00u tot 16.30 uur

Aanspreekpunt: Marion van Kapel
Vrijwilliger: Gertjan van Kapel

Ook mogelijkheid tot het gratis lenen van uitdagende spellen en boeken rondom het thema hoogbegaafdheid.

Inschrijfformulier Beverwaard