Sudoku

Mijn Eigen Sudoku

Dit project is gebaseerd op de taxonomie van Bloom en bevat 6 modules: 3 behorende tot de lagere denkorden en 3 behorende tot de hogere denkorden. Daarom is dit project geschikt voor zowel de bovenbouw als een plusgroep. Voor de leerlingen die zich nog meer willen verdiepen zijn ook enkele verrijkingsopdrachten toegevoegd.

Module 1: Wat is een Sudoku?
Module 2: Wat en hoe over de Sudoku.
Module 3: Categoriseren van Sudoku’s. 
Module 4: Het oplossen van twee standaard Sudoku’s.
Module 5: Ontwerp je eigen Sudoku. 
Module 6: Betoog over de stelling: Sudoku als Vrijetijdsbesteding of als lesmateriaal?
Raadzaam is om met de PowerPoint te beginnen.

Elke module bevat een handleiding voor de leerkracht en een handleiding voor de leerling, aangevuld met de benodigde bladen.

Bestelinformatie:

De kosten van dit project zijn € 50,00 exclusief btw. Behoort u tot de eerste 25 bestellers dan krijgt u een korting van 10%. U voegt dan de code: 2019MijnEigenSudoku10%  toe aan uw bestelling. Vervolgens krijgt u een factuur. Nadat deze factuur betaald is worden u de bestanden toegestuurd aan een door u opgegeven e-mailadres.

informatie en bestellen kan via: www.sudoku-variations.com of www.IQoke.nl

Marion van Kapel-Van de Voort:
specialist hoogbegaafdheid, leerkracht op een school voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs en oprichter advies- en begeleidingsbureau IQoké.

Folkert van der Meulen Bosma:
ontwerpt en produceert sinds 2010 allerlei uitdagende en educatieve Sudoku variaties voor allerlei toepassingen, voortgekomen uit de uit de hand gelopen hobby van het oplossen van Sudoku’s.