Scholen

Kinderen Ouders Scholen


Aanpassingen in de leerstof

Ik kan uw leerling invoeren in het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid van E. van Gerven. Dit is geen vervangend systeem voor het meten van de intelligentie; dat blijft de IQ test. Met dit instrument verzamel ik gegevens van ouders, leerkracht en leerling om te kijken of er aanpassingen nodig zijn in het leerstofaanbod en of er aandachtpunten zijn voor de begeleiding van een leerling op school en thuis.

Voor uitgebreide informatie klik op de volgende link: http://www.dhh-po.nl/